Algemene Vergadering 2019

Zomergem 27 maart 2019

Uitnodiging tot de Algemene Vergadering
Sportcentrum Den Boer
dinsdag 9 april 2019
om 20.00 uur

Alle TCZ-leden worden uitgenodigd de Algemene Vergadering bij te wonen met raadgevende stem.

Agenda:

  1. Bestuurswijzigingen
  2. Balans en jaarrekening 2018: overzicht en goedkeuring
  3. Begroting 2019
  4. Goedkeuring en ontlasting van de boekhouding 2018
  5. Kwijting aan alle mandatarissen

Met vriendelijke groeten,

Jeanine Vandevelde
Secretaris TCZ