Algemene Vergadering 2020

Deze activiteit is afgelast en wordt verplaatst naar een latere -nog te bepalen- datum, lees dit bericht over de maatregelen i.k.v. Covid-19 / Coronavirus.

Zomergem 5 maart 2020

Uitnodiging tot de Algemene Vergadering
Sportcentrum Den Boer
woensdag 25 maart 2020
om 20.00 uur

Alle TCZ-leden worden uitgenodigd de Algemene Vergadering bij te wonen met raadgevende stem.

Agenda:

  1. Balans en jaarrekening 2019: overzicht en goedkeuring
  2. Begroting 2020
  3. Goedkeuring en ontlasting van de boekhouding 2019
  4. Kwijting aan alle mandatarissen
  5. Voorstelling aanpassing statuten van Tennisclub Zomergem vzw. Dit naar aanleiding van de nieuwe vzw wet.

Met vriendelijke groeten,

Jeanine Vandevelde
Secretaris TCZ