Algemene Vergadering 2020 update

Zomergem 25 augustus 2020

Uitnodiging tot de Algemene Vergadering
Sportcentrum Den Boer
dinsdag 8 september 2020
om 20.00 uur

Alle TCZ-leden worden uitgenodigd de Algemene Vergadering bij te wonen met raadgevende stem.

Agenda:

  1. Balans en jaarrekening 2019: overzicht en goedkeuring
  2. Begroting 2020
  3. Goedkeuring en ontlasting van de boekhouding 2019
  4. Kwijting aan alle mandatarissen

Met vriendelijke groeten,

Jeanine Vandevelde
Secretaris TCZ