Regelmatigheidscriterium 2021 – 2022

Beste jeugdspelers,

In 2021 – 2022 is er opnieuw een regelmatigheidscriterium. Hier kunnen jullie de tussenstanden raadplegen:

Dit criterium kende zijn start in 2016 en werd in het leven geroepen om enerzijds een volledige kijk te hebben op de ontwikkeling van onze jeugdspelers, anderzijds maakten we er een competitief gegeven van zodat de jeugd het ervaart als een leuke competitie in al zijn facetten.

In functie van het jeugdfonds worden de vereiste quota’s in één competitietabel verzameld.

Het criterium staat open voor de kleuren blauw-rood-oranje-groen, maar wordt weliswaar beperkt tot en met de leeftijd U11. Vanaf U13 laten we de spelers meedraaien met de volwassenen zodat er een natuurlijkere overgang is, zo verminderen we eventuele drop-out.

Het criterium start in de winter (oktober) en eindigt in de maand september. Bij het eindeseizoensfeest worden de laureaten gevierd.

Hieronder volgt een uitleg van de te behalen punten en onderwerpen:

1 AANWEZIGHEID TIJDENS WINTER- EN LENTELESSEN PER WEEK 5
2 AANWEZIGHEDEN MOTORIEK WINTER EN LENTE 2
3 TENNIS TOUR JUNIOR 2/3 Per tornooi 10
4 TENNIS TOUR JUNIOR 1 Per tornooi 10
5 VOEDING/MATERIAAL Per week 1-5
6 KIDSTOER Per tornooi 10
7 CLUBEVENTS Per event 10
8 BEGELEID TENNISSEN Per sessie 10
9 STAGES Deelname 10
10 FAIRPLAY Per week 1-5
11 ROOSTERTENNIS Per wedstrijd 2
12 DUBBELTENNIS IN ROOSTER Per wedstrijd 4

 

1 Aanwezigheid wordt opgenomen door de coördinator of door de trainer.
2 Aanwezigheid wordt opgenomen door coördinator en conditietrainer.
3 Tornooideelnames worden opgevraagd via Tennis Vlaanderen.
4 Idem als hierboven.
5 Aanwezigheid wordt opgenomen door coördinator of trainer.
6 Coördinator of trainer observeert wat de kinderen  meehebben  van drank en snacks.
Op basis van gezonde dranken en snacks worden er punten uitgedeeld alsook is er een observatie hoe de kinderen met hun materiaal (tennisracket) omgaan.
7 Tornooideelnames worden opgevraagd via Tennis Vlaanderen.
8 Deelnames aan events voor de jeugd georganiseerd door onze club.
9 Vrij spelen onder het toeziend oog van een trainer.
10 Aanwezigheid wordt opgenomen door de coördinator  of door de trainer.
11 Spelers die opvallen door hun fairplay of dit door bepaalde handelingen laten blijken.
Sportiviteit is heel belangrijk, dit wordt geobserveerd door het trainingsteam.
12 Alle wedstrijdjes die op de club worden gespeeld tijdens een stage of training  worden door de trainer genoteerd en daarna doorgestuurd naar de coördinator.
13 Alle wedstrijdjes die op de club worden gespeeld tijdens een stage of training  worden door de trainer genoteerd en daarna doorgestuurd naar de coördinator.