KidsTennis

Het concept KidsTennis

KidsTennis is hét nieuwe concept om de kwaliteit van de tennisopleiding in de clubs te verhogen! De kinderen van 3 tot 12 jaar zijn hierbij de doelgroep.
Zo ontvangen de trainers een boek met kant-en-klare lesplannen en oefenstof. Hierdoor krijgt de jeugdwerking een duidelijk programma zodat opbouw en continuïteit binnen de jeugdopleiding gegarandeerd worden. Ook krijgen de clubs promotiemateriaal en kunnen ze beroep doen op een KidsTennisconsulent.
De kinderen leren op een correcte en leuke manier tennissen en krijgen daar bovenop een Kidsmapje boordevol info en spelletjes, stempelbladen, diploma’s en een rackettape (beschermtape). Tot slot worden ook de ouders nauw betrokken in het KidsTennisverhaal. Zij kunnen de evolutie van hun kind op de voet volgen via de kleuren en het leuke diplomasysteem.

KidsTennis: kleur bekennen!
Het KidsTennisconcept bestaat uit 4 kleuren waarbij elke kleur voor een bepaald vaardigheidsniveau staat: Blauw, Rood, Oranje en Groen. Per kleur stijgt de moeilijkheidsgraad, worden de terreintjes groter en de tennisballen zwaarder.
Elke beginnende tennisser start in Blauw. Tjidens een lessenreeks neemt de leraar enkele testjes af. Slaagt de speler hierin dan mag hij overstappen naar de volgende kleur, Rood dus. Het KidsTennisverhaal eindigt wanneer de speler groen succesvol kan afleggen.

Wit: klein begonnen, groot gewonnen
Voorafgaand is er ook een niveau Wit. Wit biedt clubs de mogelijkheid om kinderen die alsmaar jonger aan de deur van de tennisclub staan, gepast op te vangen. Want in de Witte lesjes wordt de algemene motorische vorming gestimuleerd zodat het kind spelenderwijs ‘bewust’ wordt van begrippen zoals lichaam, tijd en ruimte. Een goede motorische vorming is immers de basis voor een goede coördinatie en het startpunt voor het aanleren van de verschillende technieken. Een kind dat ‘Wit’ gevolgd heeft, zal sneller en efficiënter leren tennissen.

Tennissen leer je niet alleen met je racket
Jullie herkennen deze situatie vast en zeker: ouders reageren verbaasd wanneer ze merken dat hun kinderen in de tennisles niet met het racket bezig zijn. Ze spreken de trainer aan en zeggen dat ze ingeschreven hebben voor tennisles en niet voor spelletjes.
Misschien wel een beetje begrijpelijk dat een ouder zo reageert. Maar, wat de meeste ouders niet weten is dat coördinatieoefeningen zonder racket een ontzettend belangrijke basis vormen voor de tennisvaardigheden. Of anders gezegd: een kind dat regelmatig op coördinatie traint, zal beter en sneller de tennisslagen onder de knie krijgen

Kidstennis kleur bekennen!

Waarom is het belangrijk dat de kinderen hun kleur kennen?
Tennis is een moeilijk ‘meetbare’ sport. Hoe kan je als speler weten dat je vooruitgaat? Het klassement kan hier een richtlijn zijn, maar dit is voor jonge kinderen nog niet van toepassing. Nochtans is het belangrijk op iedere leeftijd een gevoel van vooruitgang te ervaren. Tijdens de lessen naar concrete doelen werken en deze ook bereiken, schenkt voldoening, ongeacht het talent of spelersniveau! De kleuren omvatten deze concrete doelstellingen. Het is aan de trainer om ze op een toffe en kindvriendelijke manier over te brengen!

Door de kinderen te blijven motiveren en hen voor leuke en haalbare uitdagingen te plaatsen, zorg je er tevens voor dat de drop-out beperkt blijft. Volgens Mike Barrel, grondlegger van gelijkaardige projecten in Engeland en Nederland, is dé essentie van het KidsTennisverhaal dat je kinderen bewust maakt waar ze zich bevinden en waar ze naartoe gaan. Het zorgt ervoor dat ze niet vroegtijdig afhaken!

Wat betekent een kleur voor het kind?
De inhoud van een kleur staat uitvoering omschreven in het trainersboek. Waar je dus als trainer moet naar streven met je spelertjes, is gekend. Het is nu aan de trainer om dit te vertalen naar de kinderen, zodat ook zij weten waar ze aan toe zijn en waarvoor ze tijdens de les oefenen. Maak het dus voor de kinderen concreet zodat ze op een gezonde manier geprikkeld worden. Gedaan met ‘losse lessenreeksen’ zonder doelen of vastgelegde inhoud, de kinderen hebben duidelijke richtpunten nodig om naartoe te werken.

Kinderen houden van kleuren, hiermee zorgt KidsTennis dat een degelijke sporttechnische inhoud ook voor kinderen leuk en duidelijk wordt. KidsTennis reikt tools aan zodat ook zij beter beseffen waar ze mee bezig zijn. Hun inzet tijdens de lessen zorgt dat ze een duidelijk uitgestippelde weg kunnen bewandelen. Niet alleen voor de trainer dus een houvast, maar ook voor de kinderen! Leren tennissen wordt een opeenvolging van leuke en telkens opnieuw motiverende uitdagingen.

Zijn er negatieve gevolgen aan het toekennen van een kleur aan kinderen?
Sommige clubs zien in de kleuren het gevaar dat de kinderen teveel bestempeld zullen worden of dat de testjes en diploma’s te schools zijn. Deze vrees is niet geheel onterecht maar het heeft alles te maken met de manier waarop je het overbrengt. Een goede en pedagogisch verantwoorde aanpak is vereist!
Het is niet de bedoeling dat je onbereikbare doelen gaat stellen en hiermee de kinderen gaat demotiveren. De ene kleur is ook niet ‘beter’ dan de andere, het zijn gewoon stappen in het leerproces. Elk kind doorloopt deze stappen, het ene misschien al wat sneller dan het andere. De nodige flexibiliteit is dan ook vereist. Zoek als trainer naar aangepaste doelen indien voor bepaalde jongeren de uitdagingen niet haalbaar zijn. Hou kinderen niet nodeloos ‘tegen’ om over te gaan naar een volgende kleur, maar zoek een goed evenwicht tussen het stellen van doelen en een beloning van het al dan niet bereiken ervan.
De overgrote meerderheid van de clubs die met de materialen van KidsTennis werken, geven aan dat de kleuren juist motiverend werken en dat een gezonde competitie tussen kinderen ook positief kan zijn. Zolang je als trainer de pedagogische waarden in het achterhoofd houdt, kan je de kinderen op een goede manier prikkelen waardoor het kleurenverhaal juist heel plezant voor hen wordt.

Hoe kunnen we een kleur duidelijk maken aan het kind?
Er zijn verschillende manieren om een kleur te geven. Het meest zichtbaar is de rackettape. Deze gekleurde racketbeschermer wordt op de racketkop geplakt. Daarnaast zijn er ook de stempelbladen voor de kinderen. Die hebben de kleur waar de speler in thuis hoort en omvatten een beknopte inhoud van wat ze moeten kunnen.

Voor het einde van een lessenreeks zijn er gekleurde diploma’s. Je kan ook werken met het kidsmapje waar over de verschillende kleuren meer uitleg staat en waar op een speelse manier het KidsTennis wordt toegelicht.
Een trainer kan naast deze materialen gebruik maken van de kijkwijzers uit het boek. Per kleur is er een kijkwijzer die kan gebruikt worden tijdens de les. Zo kunnen de kinderen de speler van hun kleur op foto zien.
Er zijn ook creatieve ideeën terug te vinden in de clubs: een bord in de verschillende kleuren met naamkaartjes van de spelers, gekleurde mapjes voor de kids, een Kidscorner, een bord vol met KidsTennisinfo, enz…
De kern blijft echter dat je als trainer de inhoud van de kleuren naar de kinderen toe verduidelijkt en het op een aangepaste manier overbrengt!