Reglement buitenterreinen

 • Enkel TCZ-leden kunnen de terreinen gebruiken.
 • Niet-leden moeten reserveren via sportcentrum “Den Boer” tegen een tarief van 5,50 euro per persoon per uur.
 • Tennisschoenen en tenniskledij zijn verplicht.
 • Na elke tennisbeurt moeten terrein en lijnen geveegd en daarna (indien nodig) gesproeid worden.
 • Terreinen dienen netjes achtergelaten te worden.
 • Indien de terreinen te nat liggen kan er niet gespeeld worden.
 • Eventueel aangerichte schade is volledig ten laste van de veroorzaker.
 • De lessen staan enkel open voor clubleden. Deze worden gegeven door trainers aangesteld door de club.
 • Interclub, lessen en clubactiviteiten hebben voorrang op de normale tennisactiviteiten.
 • Spelers kunnen gebruik maken van één van de kleedkamers in het sportcentrum.
 • Reservatie:
  • Elke speler dient stipt op tijd te zijn; na 10 minuten vervalt de reservatie.
  • Reservaties die niet ingevuld worden, moeten te allen tijde geannuleerd worden! Bij misbruik wordt de mogelijkheid tot reservatie tijdelijk ingetrokken.
 • Niet-naleving van bovenstaand reglement kan schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Dit reglement kan te allen tijde gewijzigd worden.
 • Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.